top of page

Personuppgifter hanteras med sekretess och är ej tillgängliga för utomstående att ta del av. Du har rätt att begära att få tillgång till, rättelse, begränsning och radering av de personuppgifter som Virisen Lappland har om dig, samt be om en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat maskinläsbart format. Virisen Lappland följer dataskyddsförordningen (GDPR).

bottom of page